Ujęcie wody podziemnej w miejscowości PieskiUjęcie wody podziemnej w miejscowości Pieski

Poniedziałek, 19 styczeń 2015 o godzinie 15:02

Wykonaliśmy kolejną studnię dla Gminy Cewice. Aktualnie powstaje dokumentacja hydrogeologiczna, ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia. Głębokość otworu, wynosi 68,0 m.