Wykonanie ujęcia wody w miejscowości Błądzikowo

grafika

Wiercenie studni nr 1

grafika

Wiercenie studni nr 1

grafika

Wiercenie otworu nr 2

grafika

Pompowanie otworu nr 2

grafika

Narzędzia wiertnicze

grafika

Pompowanie otworu nr 2